SUOMI - PAKKOVALTA YHTEISKUNTA

Hätähuuto sorretun väestön puolesta

Rauno Helppin vetoomus yhteiskunnalliseen uudistukseen

Yhteiskunta on Suomessa muuttunut ja muuttuu yhä enemmän toisin ajattelevia syrjiväksi pakkovallaksi. Mitä tarkoitan 'pakkovallalla' on se, että

(1) media ohjelmoi kansaa pakkosyötöllä yhteen, toisia syrjivään, ideologiaan ja käytösmuottiin.

(2) Ja että tuota ohjelmointia vastustavat henkilöt pakotetaan lainsäädännöllisillä toimenpiteillä alistumaan omaatuntoa loukkaavaan ideologiaan ja käytöstapoihin.

Pakkovalta yhteiskunta on jotain sellaista, mitä on nähty esimerkiksi kommunismissa. Se oli poliittinen pakkovalta ja toisin ajattelijat tunsivat kyllä nahoissaan, että olivat eri mieltä poliittisen johdon kanssa.

Pakkovalta yhteiskunta on jotain sellaista mitä nähtiin natsi-Saksassa. Toisinajattelijat, kuten Bonhoeffer, joutuivat Gestapon käsissä miettimään, mitä se merkitsi.

Pakkovalta yhteiskunta on jotain sellaista, mitä nähtiin keskiaikana Euroopassa. Silloin oli kysymyksessä kristinuskoinen pakkovalta ja eri mieltä olevat paloivat roviolla.

Pakkovalta yhteiskunta on jotain sellaista, mitä nähdään islamissa. Jos joku ei ymmärrä, mitä tässä sanon, niin osta lentolippu Iraniin tai Saudi- Arabiaan ja ala julkisesti puhua siellä, että olet ateisti ja ettei Allahia ole olemassa eikä Muhammadia tarvitse kunnioittaa profeettana eikä Koraani ole luotettava kirja, ja katso, mitä tapahtuu - tuskinpa koet sitä 'suvaitsevaiseksi' yhteiskunnaksi.

Pakkovalta yhteiskunta on nyt myös nähtävissä länsimaisten kansojen pakko-ohjelmoinnissa ja seksuaalisekoitteisessa lainsäädännössä. Media ja kouluopetus ohjelmoivat yhteiskuntaa luonnolakien vastaiseen suuntaan. Toisin ajattelevien kohtaloa ei ole otettu huomioon millään tavalla, ei mediassa eikä lainsäädännössä. Käytännön järjen vastainen ja lähimmäisestä piittaamaton 'sortovalta' on päästetty irti hallitsemaan yhteiskuntaa ja rankaisemaan toisin ajattelevia mielipiteistään.

Merkit pakkovallan kehittymisestä yhteiskunnassa

ovat selvästi havaittavissa.

Yksi tärkeä vaihe siinä on se, että toisin ajattelevien suut täytyy saada suljetuksi. Kansa täytyy pitää tietämättömänä heidän mielipiteistään. Se käy päinsä hyvin helposti leimaamalla toisin ajattelevien toimet 'vihapuheeksi' ja asettamalla heidät tuomittavaksi tuon nimityksen puitteissa.

Näin on jo käynytkin! On täysin käsittämätöntä, miten Suomen oikeuslaitos saattoi tuomita kansanedustaja Teuvo Hakkaraisen sekä ystävämme Terhi Kiemungin ja Sebastian Tynkkysen tuolla perusteella. Totisesti, pakkovalta ei voi edetä yhteiskunnassa, ellei toisin ajattelevien mielipiteiden esille tulo estetä 'vihapuheen' nimissä. Hämmästyttävä tuo sana 'vihapuhe', jonka tulkinta on täysin mielivaltaisten, sortovaltaa edistävien vallanpitäjien käsissä.

Kansan väärin ohjelmointi ja pettäminen etenee sangen helposti keksimällä tunteita kiihoittavia sanoja. Raamatun aikana ei toivotut henkilöt pyyhkäistiin pois tieltä leimaamalla heidät 'samarialaisiksi'! Keskiaikaisessa kirkossa se taas tehtiin leimaamalla henkilö 'kerettiläiseksi' ja polttorovio oli valmis! Voi mikä pyhä yksinkertaisuus!

Nyt  länsimaisissa yhteiskunnissa kansa petetään 'vihapuhe' nimikkeen ohella myöskin sanoilla: 'tasa-arvoisuus',  'suvaitsevaisuus' ja 'vähemmistöjen ihmisoikeudet'.

Itsessään ihan hyviä sanoja ja hyvää tarkoittavia, mutta kysymys onkin siitä miten niitä tulkitaan ja mitä niillä ymmärretään.

Tasa-arvoinen avioliittolaki on kaukana tasa-arvoisuudesta. Pikemminkin se edustaa toisin ajattelevien sortovaltaa. Sen saa jo nyt kokea esimerkiksi siviilivihkijät, joiden omatunto kärsii ajatuksesta vihkiä samaa sukupuolta olevat avioliittoon. Tuo lainsäädäntöön tullut seksuaalinen sortovalta merkitsee käytännössä sitä, että toisinajattelijat pakotetaan hyväksymään, rangaistuksen uhalla 'homoseksuaalinen' ideologia. Tuon pakkovallan rautaisen kurimuksen saa pian kokea kaikki yhteiskunnan jäsenet.

Suvaitsevaisuus, ilman Jumalan Sanan ilmoittamia selkeitä periaatteita on aivan ilmeisesti äärimmäistä 'suvaitsemattomuutta'.

Kristillinen suvaitsevaisuus ottaa huomioon esimerkiksi lainsäädännössä kyseessä olevan lain vaikutuksen toisin ajatteleviin. Nyt sitä ei ole tehty lainkaan, ei Suomen eduskunnassa eikä mediassa. Aihetta on vältetty, jotta kansa ei heräisi hoksaamaan, mihin kurimukseen se on ajautumassa.

Sellainen lainsäädäntö, jossa ei oteta huomioon sen vaikutusta

toisin ajatteviin, on edesvastuutonta toimintaa.

Mielestäni siis eduskunta on menetellyt edesvastuuttomasti meitä toisin ajattelevia kohtaan säätämällä avioliittolain, joka loukkaa  syvästi meidän perimmäisiä elämänarvojamme.

Jos todella kansanedustajille on tärkeää Suomen kaikkien kansalaisten hyvinvointi, niin silloin tuota avioliittolain muutosta ei olisi tehty lainkaan, eikä edes ehdotettu.

Tai sitten, tuohon lakiin olisi pitänyt lisätä selkeä teksti: Tällä lailla ei saa olla minkäänlaista vaikutusta toisin ajatteleviin. Se ei saa millään tavalla aiheuttaa heille hankaluuksia, syytöksiä, syrjimistä, rankaisuja, tuomioita, ei heidän eikä heidän lastensa pakko-ohjelmointia. Sitä ei saa opettaa millään tavalla kouluissa, eikä lietsoa mediassa. Se täytyy pitää kokonaan poissa julkisuudesta ja jättää noiden asianomaisten yksityisasiaksi ja niiden toimitettavaksi, jotka kuuluvat tuon ideologian piiriin.

Jos näin olisi tehty, niin silloin ainakin rajoitetulla tavalla olisi oltu 'suvaitsevaisia' meitä toisin ajattelevia kohtaan. Nyt lainsäädäntö ja median toiminta on ollut täysin lähimmäisistä piittaamatonta. Kansakunta on suistunut täysillä mielipiteitten 'pakkomuokkaukseen'.

Yhdysvaltain väkivaltaisissa mielenosoituksissa - ja jossain määrin Suomessakin - on käynyt ilmeiseksi sekä demokraattien että tasa-arvoisuutta ajavien suvaitsevaisten todellinen luonne. Mutta nuo törkeät puheet ja väkivaltaisuudet - nehän eivät ole mitään 'vihapuhetta', koska niiden tekijät edustavat 'valhemedian' ideologiaa.

Taistelu on oikeastaan kahden eri ideologian, kahden eri maailman, kahden eri hengen välinen sota.

Nyt valtaa harjoittava ja lakeja säätävä valta, on toisia sortava pakkovalta. Me kristillisiin perhe- ja elämänarvoihin pitäytyvät edustamme todellista vapautta. Meidän mielestä  jokainen saa omassa yksityiselämässään päättää mitä tehdä ja miten elää. Toisten pakko-ohjelmointi on kiellettyä.

Sentähden,

on yksi asia, mitä asianomainen tekee omassa yksityiselämässään, ja toinen, ettei sitä saa 'pakottaa' muille

Suomessa on jo nyt säädetty muitakin 'sortovaltaa' edistäviä lakeja. Yksi sellainen on se, ettei terveysalan henkilöstölle anneta omantunnon vapautta pidättyä osallistumasta aborttiin. Tuon lain aiheuttama pakkotilanne toisin ajattelijalle on aivan hirvittävä. Onko lainsäädännön tarkoituksena todella sortaa ja suorastaan tuhota rehellisiä, hyvin käyttäytyviä ja uskollisesti veroja maksavia kansalaisia?

Ne kansanedustajat , jotka ovat vastuussa tuollaisten lakien säätämisestä, eivät ainakaan edusta kansan parasta.

Vielä yksi selvä merkki pakkovalta tilanteen etenemisestä Suomessa on eduskunnan säätämä Ylen toimintaa ylläpitävä pakkoverolaki. Jos Yle ei pysy pystyssä omilla jaloillaan, niin kaatukoon pois kokonaan pelistä. Sen ohjelmisto on laadultaan hyvin kyseenalaista ja toisin ajattelevia loukkaavaa. Epäoikeudenmukaista ajattelua kuvaa tässä se, että henkilöt, jotka eivät tykkää Ylen toiminnasta ollenkaan, ovat pakotettuja ylläpitämään sitä verorahoillaan. Tämä lainsäädäntö astuu törkeästi rikkomaan jokaiselle kansalaiselle kuuluvaa omistusoikeuslain suojaa. Tuo Ylen ylläpitoa koskeva verolaki on alkanut määrätä, mitä kukin tekee omilla rahoillaan. Se on suunnilleen samaa kuin jos sanottaisiin, että minä olen velvoitettu maksamaan vieraitten ihmisten autokulut. Epäoikeudenmukainen ajattelu lisääntyy siis selvästi kaikkialla.

Jos olet kiinnostunut lukemaan lisää mitä olen aiheesta kirjoittanut, niin mene nettisivuille www.suomijeesukselle.fi ja www.raunohelppi.com

Siellä on esimerkiksi kirjoitus 'Avunhuuto Sorrettujen Puolesta'. Luepa se ja ajattele. Selvyyden vuoksi sanon, etten tässä herjaa ketään, vaan puhun totuutta ilman tunnekiihoitusta ja että puhun tätä selvien uutistietojen perusteella. Siksi tuon julkaisun esipuheessa sanotaan seuraaavaa:

Rauno Helppin esipuheesta julkaisuun

 'Avun Huuto Sorrettujen Puolesta'

Tämä julkaisu ei ole tarkoitettu homoille ja lesboille luettavaksi, sillä me emme taistele heitä vastaan! Meillä ei ole mitään mielenkiintoa sekaantua heidän yksityiselämäänsä. He ovat ihmisiä siinä missä me kaikki muutkin ja Jumalan rakkauden kohteita Jeesuksessa Kristuksessa!

 

Älä siis anna tätä julkaisua homoille ja lesboille luettavaksi! Se ei ole tarkoitettu heitä varten - anna heidän olla rauhassa! Heillä on Jumalan antama valintaoikeus yksityiselämäänsä! Mutta niin on meilläkin, toisin ajattelevilla, yksityiselämämme ja jokaiselle ihmiselle luonnostaan kuuluvat ihmisoikeudet ja juuri tätä ei nykyinen lainsäädäntö ole huomioinut.

Vaan korostaessaan yhden ihmisryhmän vaatimia oikeuksia - se on ryöstänyt perustavaa laatua olevat ihmisoikeudet meiltä toisin ajattelevilta.

Toivottavasti lukijana tajuat että:

(1) Meitä kiinnostaa ainoastaan lainsäädäntö ja sen vaikutukset sekä lapsiin että toisin ajatteleviin! (2) Meitä kiinnostaa toiseksi median harjoittama sekä seksuaalinen että kaikki muukin pakkosyöttö kansaan!

Tällä tarkoitan kansan ohjelmointia yhteiskunnan hyvinvointia tuhoaviin käytöstapoihin:

(1) Kaikki seksuaalinen pakkosyöttö

(2) Kaikki väkivalta ohjelmointi kansaan

(3) Kaikki kristillisperinteisiä elämänarvoja häpäisevä aineisto

(4) Kaikki täysin järjetön epäoikeudenmukaisuuden lietsominen

Jumala kunnioittaa kaikkien ihmisarvoa ja on antanut kaikille valinnanvapauden. Elämän lainalaisuudet, syyn ja seurauksen laki määrää, Jumalan Sanan mukaisesti, mitkä vaikutukset kunkin valinta aiheuttaa. Näiden lakien alaisia me kaikki olemme - uskovat eivät ole tästä poikkeus.

Tämän julkaisun tarkoituksena on siis herättää koko Suomen kansa tilanteen vakavuuteen ja siten estää yhteiskunnallinen tuhoutuminen! Yhteiskunta on nyt tuhoamassa itse itseään!

Hyviä uutislinkkejä luettavaksi: Katso, esimerkiksi miten transgenderlain laatiminen Kanadassa Ontariossa on vaikuttanut lasten vanhempien oikeuksiin. Lapset otetaan heiltä pois, jos he eivät suostu tuon lain vaatimuksiin. Miten tuollainen lainsäädäntö voisi olla demokraattista, suvaitsevaista, toisin ajattelevia kunnioittavaa? Tässä nettilinkki tuohon uutiseen, maalaa se ja kopioi hakualueelle:

https://www.lifesitenews.com/news/breaking-ontario-passes-totalitarian-bill-allowing-govt-to-take-kids-from-c

Kommunistisessa Neuvostoliitossa lapset saatettiin ottaa pois vanhemmilta poliittiseen 'aivopesuun'. Mutta nyt on sitäkin pahempi pakkovalta alkanut hallita länsimaissa. Nyt meidän lapset saatetaan ottaa pois, meidän omaatuntoa loukkaavien seksisuuntauksien ohjelmointiin. Luepa siis tähän aiheeseen liittyvää uutisaineistoa ja sanomaa nettisivuilta:

www.suomijeesukselle.fi ja www.raunohelppi.com

www.lifesitenews.com

 http://www.alliancedefendingfreedom.org

American Family Association www.afa.net

MassResistance www.massresistance.org

Canadian Family Action Coalition (CFAC) www.familyaction.ca

Onenewsnow  www.onenewsnow.com

www.tv7.fi ja www.aitoavioliitto.fi

www.massresistance.org/docs/marriage/effects_of_ssm_2012/index.html

Video "Mitä homoavioliitot tekivät Massachusetissa" samasta aiheesta suomenkielisellä tekstillä: http://www.tv7.fi/vod/player/?program=40301

Toivottavasti tajuat, että meillä ei ole mitään kiinnostusta 'tuputtaa' meidän elämäntyyliä eri seksuaalisissa suuntauksissa eläville ihmisille!

Meitä kiinnostaa ainoastaan lainsäädäntö ja sen vaikutukset sekä lapsiin että toisin ajatteleviin. Meitä kiinnostaa myöskin median harjoittama, sekä seksuaalinen että kaikki muukin pakkosyöttö kansaan.

Voisko yhteiskunta hoksata, että meillä muillakin on ihmisoikeuksia!

Valtamedia yrittää lopettaa muut mielipiteet!

 

Kommunistisessa Neuvostoliitossa oli tarve

perestroikkaan - uudistukseen

ja

glasnostiin - avoimuuteen

ja

niin on nyt myöskin Suomessa

 

 Suomi Neidon Teloitus - kansallinen itsemurha


Rukoilkaa ystävät, sillä on olemassa suuri vaara, että väärin kohdeltu kantaväestö herää kapinaan ja tapahtuu kansannousu, syttyy sisällissota ei vain Suomessa vaan koko EU alueella.

Jos vallanpitäjät eivät tajua, että he väärillä päätöksillään kaivavat verta kantaväestön nenästä, niin tämä saattaa tapahtua ja sitä me emme halua, vaan toivomme ja rukoilemme, että eduskunta ja hallitus ymmärtää tilanteen vakavuuden ja alkaa toimia kantaväestön hyväksi.

Kommentit

21.04.2019 01:57

Ilkka kiviniemi

Hei. Lisäaihe:miksiköhän tääl usein ylläpidetään srkissa sääntöjä että esim nuoria ei saisi vetää srktiin esim uudenman myös Herran itsensä hyväksymän musiikin avulla??? Miksi keskiaikaisuus??