Rauno Helppin sanomia kansanjohtajille

 

KYSELY KOSKIEN LAINSÄÄDÄNNÖN VAIKUTUKSESTA

TOISIN AJATTELEVIIN

Arvoisat kansanjohtajat, presidentti, hallituksen jäsenet, kansanedustajat ja mediajohtajat - te, jotka edustatte 'tasa-arvoista' avioliittolakia,

Miksi avioliittolain muutoksessa ei ole otettu huomioon sen vaikusta meihin toisin ajatteleviin? Miksi siitä on vaiettu sekä mediassa että eduskunnassa? Miksi sitä ei ole huomioitu julkisissa keskusteluissa? Miksi kansa on pidetty tietämättömyydessä näin vakavasta asiasta?

Miten on mahdollista tällainen tietämättömyys näin tärkeästä asiasta?

Lainsäädännön perusperiaate eli sen vaikutus toisin ajatteleviin on jätetty edesvastuuttomasti pois kuvioista!

Miksi kansa on petetty 'tasa-arvoisella' avioliitto-ajatuksella?

Tuo avioliittolain muutos on kaikkea muuta kuin 'tasa-arvoinen' seurauksiltaan!

Suomi on jo nyt 'pakkosyöttö' yhteiskunta mitä moninaisemmin tavoin. Yksi niistä on 'seksuaalinen' 'pakkosyöttö, joka muuttuu välittömästi seksuaaliseksi 'pakkovallaksi' tuon lainsäädännön vaikutuksesta!

Huomaa! Minä en ole kiinnostunut kenenkään seksuaalisesta yksityiselämästä, eikä minua kiinnosta astua mesomaan kenenkään makuuhuoneisiin! Minua kiinnostaa seksuaalista elämää koskeva lainsäädäntö! Minä olen erittäin huolestunut tuon valheellisesti kutsutun 'tasa-arvoisen' avioliittolain vaikutuksesta meihin toisin ajatteleviin!

Toisin ajattelevien mielipiteet tukahdutetaan! Omantunnon vapaus elämän valintoihin estetään lainsäädännöllisillä pakotteilla!

Sen saavat kokea karmeasti siviilivihkijät ja lasten adoptointia järjestelevät sosiaalityöntekijät ensimmäisenä. Sen jälkeen kaikki muutkin - koulukirjojen laatijat, opettajat, julkisuudessa esiintyvät puhujat, kukkasommitelmien laatijat hääjuhliin, häähuoneistojen vuokraajat, motellien ja hotellien omistajat, terveysviranomaiset, ihan koko yhteiskunta, jokainen meistä!

Kaikkein karmeimpana sen tulevat kokemaan lasten vanhemmat, jotka menettävät päätösvallan  lastensa seksikasvatukseen!

Uskonnollisen vakaumuksen omaavat, toisin ajattelevat, joutuvat omantuntonsa vastaisten pakotteiden alaisiksi ja siihen liittyvien uhkauksien kohteiksi!

Kaikki toisin ajattelevat menettävät yksilövapautensa ja joutuvat lainedessä mitä moninaisempien rangaistuksien alaiseksi - jos uskaltavat olla erimieltä!

Perustavaa laatua olevat ihmisoikeudet otetaan pois meiltä toisin ajattelevilta suvaitsevaisuuden nimissä!

Lainsäädäntö on vakava asia,  sillä on välitön vaikutus toisin ajatteleviin!

Se ajaa meidät toisin ajattelevat yhteiskunnalliseen tottelemattomuuteen

ja meitä on suurin osa kansasta!  Miten on mahdollista, että näin tärkeä asia on jätetty kokonaan huomioimatta?

 

Jos kansanjohtajat ovat vilpittömästi tietämättömiä tästä, niin ainakin lainsäätäjien koulutus tehtäviinsä on anteeksiantamattoman puutteellinen, sillä lainsäädännön perusperiaate on ottaa huomioon sen vaikutus toisin ajatteleviin!

Maailmassa on ilmennyt monenlaisia pakkovaltoja - toiset ovat uskonnollisia, toiset poliittisia ja jotkut kansalliskiihkoisia. Uskonnolliset, poliittiset ja kansalliset tuntemukset vaikuttavat hyvin syvästi sielunelämän tuntemuksiin.

Mutta on tuskin mitään syvempää vaikutusta ihmisen sieluun kuin seksuaaliset mielipiteet ja erikoisesti  jos niihin liittyy uskonnollinen vakaumus!

Tuo valheellisesti nimetty 'tasa-arvoa' korottava avioliittolaki repii kansan syviä rivejä niin järkyttävällä tavalla, ettei siihen olisi ollut missään tapauksessa varaa.

Kansantaloudellisestikin se lisää aivan liian suuret lisäkulut menoihin!

Se avaa ovet lisääntyvään rikollisuuteen ja sosiaalisiin käytöshäiriöihin!

Nyt olisi vielä mahdollisuus edes tutkia ja havaita tämä kaikki todeksi!

 

Tästä olen lähettänyt suorastaan 'metrikaupalla' uutisaineistoa kansanedustajille! Miksi sitä ei ole huomioitu? Eikö meillä toisin ajattelevilla ole mitään ihmisarvoa? Miksi ei kukaan huomaa, että meiltä on jo nyt otettu pois perustavaa laatua olevat ihmisoikeudet?

Suomi on jo nyt seksuaalinen pakkosyöttöyhteiskunta ja se on ajautumassa mitä karmeimmaksi seksuaaliseksi pakkovallaksi!

Jos joku ei tätä tajua, niin sanon - järki hoi, äly älä jätä!

Eikö olisi jo aika tajuta, että kansa voidaan medialla ja koulutuksella ohjelmoida melkein mihin tahansa mielipiteeseen ja käytösmuottiin?

Eikö olisi jo aika tajuta, ettei yhteiskunta voi 'ajelehtia' sattumalta hyvinvointiin, jos hyvinvointia estäviä tekijöitä kasataan roppakaupalla esteeksi ja jopa lainsäädännöllisillä pakotteilla! Apua - meiltä on ryöstetty perustavaa laatua olevat ihmisoikeudet ja pian meitä 'potkitaan' lainsäädännöllisillä pakotteilla kuin 'vierasta sikaa!

Meitä kiinnostaa ainoastaan lainsäädäntö ja sen vaikutukset sekä lapsiin että toisinajatteleviin! Meitä kiinnostaa toiseksi median harjoittama, sekä seksuaalinen että kaikki muukin pakkosyöttö kansaan! Tällä tarkoitan kansan ohjelmointia yhteiskunnan hyvinvointia

tuhoaviin käytöstapoihin:

 

(1) Kaikki seksuaalinen pakkosyöttö

(2) Kaikki väkivalta ohjelmointi kansaan

(3) Kaikki kristillisperinteisiä elämänarvoja häpäisevä aineisto

(4) Kaikki täysin järjetön epäoikeudenmukaisuuden lietsominen

 

Jumala kunnioittaa kaikkien ihmisarvoa ja on antanut kaikille valintavapauden. Elämän lainalaisuudet, syyn ja seurauksien laki määrää, Jumalan Sanan mukaisesti, mitkä vaikutukset kunkin valinta aiheuttaa. Näiden lakien alaisia me kaikki olemme! Tämän julkaisun tarkoituksena on herättää koko Suomen kansa tilanteen vakavuuteen ja siten estää yhteiskunnallinen tuhoutuminen! Yhteiskunta on nyt tuhoamassa itse itseään!

 

KUTSU YHTEISKUNNALLISEEN HYVINVOINTIIN

 

Länsimaisen kultuurin hyvinvoinnin edellytyksenä olleet peruspilarit ovat tuhoutumassa! Historiassa ennennäkemätön henkinen pakkosyöttö ja lakisääteinen pakkovalta ovat muuttaneet yhteiskunnallisen tilanteen kaikkialla länsimaissa. Maailman historiassa on ilmennyt monenlaisia yhteiskunnallisia pakkovaltoja! Kommunismi edusti poliittista pakkovaltaa!

Toisinajatteleville kävi silloin huonosti! Natsismi Saksassa edusti kansalliskiihkoista pakkovaltaa! Toisinajattelevat saivat kokea nahoissaan sen! Islam edustaa uskonnollista pakkovaltaa! Toisinajattelevat joutuvat kärsimään sen seurauksena! Keski-aikainen kristillisyys edusti paljolti uskonnollista pakkovaltaa! Toisuskoiset kärsivät sen seurauksena inkvisitiossa! Länsimainen media suorittaa seksuaalista pakko-ohjelmointia!

Toisinajattelevat ovat siinä pakkosyötön kohteina! Länsimainen kehitys edustaa homoseksuaalista pakkovaltaa! Toisinajattelevat joutuvat 'alistu tai...' uhkauksien kohteina lainedessä rangaistaviksi!

 

Ohessa on MassResistance liikkeen tiedote siitä mitä Yhdysvalloissa tapahtuu! Meidän kaikkien yhteispäätöksistä riippuu, toistuvatko nuo kauheudet myöskin Suomessa! Toivoisin teidän kaikkien tutustuvan MassResistance liikkeen suomennettuun julkaisuun: Avunhuuto Sorrettujen Puolesta ja TV7 arkistossa olevaan videoon: Mitä homoavioliitot tekivät Massachusettsille. Avunhuuto Sorrettujen Puolesta löytyy nettilinkistä:

http://www.raunohelppi.com/kirjoituksia ja sieltä klikkaa punaisella kirjoitettua julkaisun nimeä: Avunhuuto Sorrettujen Puolesta

Aihetta käsittelevän videon löydät osoitteesta:

TV7.fi/arkisto/Mitä homoavioliitot tekivät Massachusettsille

Alkuperäisen MassResistance liikkeen aineiston löydät nettiosoitteesta:

www.massresistance.org

Sähköpostitiedoitteissa tämä aineisto on myöskin liitetiedostona.

Jumalan väliintuloa kristillisperinteellisen tavan mukaisesti rukoillen!

Rauno Helppi

Käytännönjärkisten ihmisoikeuksien puolustaja ja sen mukaisesti äärimmäinen yksilövapauden edustaja.

VETOOMUS SORRETTUJEN PUOLESTA

Arvoisa kansanedustaja,

Lähestyn teitä tämän avunpyynnön kanssa, sillä väärin kohdeltujen hätä suorastaan huutaa apua kansasta. Kysymyksessä on lainsäädännön vaikutus toisin ajatteleviin.

Arvoisa kansanedustaja, edesmenneen Eduskunnan avioliittolaki äänestyksessä ei ole otettu huomioon sen vaikutusta toisin ajatteleviin. Media ei myöskään ole kiinnittänyt huomiota siihen. Koko asia on käsitelty aivan liian yksipuolisesti. Jos tuo lainmuutos tulee todella voimaan, niin kaikki kansalaiset joutuvat mitä vakavampien valintojen eteen.

Lainsäädäntö on, kuten te varmasti ymmärrätte, erittäin vakava asia! Jos sen vaikutusta toisin ajatteleviin ei huomioida, niin silloin on menetelty edesvastuuttomasti. Me iloitsemme vaalivoitostanne ja olemme vakuuttuneita siitä, että te ette suostu tukemaan edesvastuutonta lainsäädäntöä.

Suomen kansa on joutunut aivan selvästi median harjoittaman, seksuaalisen pakkosyötön kohteeksi. Avioliittolain muutos on avannut oven homoseksuaalisen pakkovallan tulolle Suomeen.

Nykyisin vielä voimassa oleva parisuhdelaki, ei ymmärtääkseni velvoita siviilivihkijöitä vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja. Mutta jos siitä laaditaan laki, niin silloin mielipide- ja valintavapaus on poistettu ja kaikki ovat velvoitettuja tottelemaan lakia, myöskin siviilivihkijät!

Sama koskee myöskin sosiaalityöntekijöitä ja heidän velvoitteitaan lasten adoptoinnissa. Lainsäädäntö on niin vakava asia, että toisin ajattelevista tulee välittömästi rikollisia, jos he eivät toimi lain mukaan. Lainsäädännön tultua voimaan ei ole tilaa valintavapaudelle. Jos et vihi, jos et adoptoi, niin ... alistu tai uhka tulee jokaisen päälle. Missä on yksilövapaus? Missä on perinteisesti ajattelevien ihmisoikeudet? Kuka tässä kansassa on todella sorrettu ja epäoikeudenmukaisesti kohdeltu, eivätkö juuri kristillisperinteisiin perhe-arvoihin pitäytyvät? Miten on mahdollista tuollainen median ja lainsäädännön harjoittama epäoikeudenmukaisuus?

Tuo - alistu tai uhka, valintavapauden loppu, kohtaa jokaista Suomen kansalaista. Seksuaalinen pakkovalta vaatimus läpivärjää koko yhteiskunnan. Lapset  ja nuoret ovat jo nyt seksuaalisen pakko-ohjelmoinnin kohteina. Jos tuo avioliittolain muutos vahvistetaan niin

(1) Lapsien vanhemmat menettävät oikeuden päättää lastensa seksikasvatuksesta. Lasten seksikasvatus luovutetaan tuolla lainsäädännöllä asiaankuulumattomille ja edesvastuuttomille tahoille.

 

(2) Siviilivihkijät, kuten tuossa edellä mainitsin,  joutuvat vakavan valinnan eteen - jos et vihi homoja ja lesboja, niin menetät työpaikkasi tai tulet vähintään syrjityksi.

 

(3) Sosiaalityöntekijät joutuvat, kuten tuossa esitin, vakavan valinnan eteen, jos et adoptoi lapsia homo- ja lesbopareille, niin menetät työpaikkasi tai joudut vähintään syrjityksi!

 

(4) Lasten vanhemmat joutuvat myös vakavan valinnan eteen! Jos kieltäydyt antamasta lapsiasi oppitunneille, joilla opetetaan, ei ainoastaan uutta perheihannetta sanoin ja kuvin, vaan - kuten oheen  liitetystä julkaisusta ja uutislinkeistä selviää, mitä törkeintä seksipornoa ja erilaisia seksisuuntauksia;  niin lapset saatetaan ottaa pois tai vanhemmat joutuvat sakko- ja vankilarangaistuksien alaiseksi! Joka tapauksessa lapset pakotetaan osallistumaan seksivalistukseen vastoin vanhempiensa tahtoa. Tästä olen lähettänyt uutislinkkejä suorastaan 'metrikaupalla' kansanedustajille.

 

Siitä lähetin silloin kansanedustajille suorastaan 'metrikaupalla' uutisaineistoa. Oheen liittetyistä uutislinkeistä ja nettisivuistoista löytyy lisäaineistoa koskien kristillisperinteisten perhe-arvojen tuhoa ja seksuaalikorotteisen pakkovallan etenemistä länsimaissa.

 

(5) Koulujen opettajat ja nuorisotyöntekijät joutuvat vakavan valinnan eteen, jos et opeta tuota seksielämää, niin menetät työpaikkasi tai joudut vähintään syrjityksi!

 

(6) Hotellien, motellien omistajat, hääpalveluja tarjoovat, kirjapainot, kukkakauppiaat, leipomot, valokuvaajat, terveydenhoito henkilöstö, juristit - aivan jokainen yhteiskunnassa joutuu vakavien valintojen eteen! Alistu tai...uhka tulee jokaiselle! Rangaistukset tuon lain rikkomisesta kohtaavat jo tottelemattomia esimerkiksi Yhdysvalloissa mitä järkyttävimmällä tavalla. Yksityiskohtaiset uutiset tästä oheen liitetyssä julkaisussa ja nettilinkeissä.

 

(7) Seurakunnat ja kirkot, hengelliset yhteisöt, hyväntekeväisyysjärjestöt ja liikeyritykset eivät tule olemaan poikkeus! Seksuaalinen pakko-ohjelmointi ja pakkovalta on jo nyt tunkeutunut sisälle moniin paikkoihin!

 

Tuossa avioliitolain muutoksessa ei ole kysymys tasa-arvoisuudesta, eikä jonkun vähemmistöryhmän oikeuksien puolustamisesta, vaan kysymyksessä on:

- mitä törkein suvaitsemattomuus toisia kohtaan,

- perustavaa laatua olevien ihmisoikeuksien ryöstö toisilta,

- mielipidevapauden loppu, omantunnon vapauden loppu,

- ilmaisuvapauden loppu, - valintavapauden loppu,

- sortovalta toisin ajattelevia kohtaan,

- mielipiteitten pakkomuokkaus,

- epäoikeudenmukaisuuden huippu,

- kristillisperinteisiin perhe-arvoihin pitäytyvien vaino!

 

Meillä toisin ajattelevilla ei ole mitään kiinnostusta sekaantua homojen ja lesbojen yksityiselämään. He ovat ihmisiä siinä missä me muutkin! Meitä kiinnostaa ainoastaan avioliittoa koskeva lainsäädäntö ja median harjoittama seksuaalinen yhteiskunnan pakko-ohjelmointi!

 

Olen vakuuttunut siitä, että te, kansanedustajana, ette suostu vahvistamaan tuota edesvastuuttomasti ja epäoikeudenmukaisesti laadittua lainsäädäntöä. Nyt on vielä mahdollisuus pysäyttää tämä väärään suuntaan menevä yhteiskunnallinen kehitys!

 

Vetoan teihin, kansanedustajana näiden kristillisperinteisiin perhe-arvoihin pitäytyvien, yhteiskunnassa syrjittyjen ja väärin kohdeltujen puolesta. Liitän tähän oheen tuota lainsäädäntöä koskevan julkaisun, jossa on myöskin näiden sorrettujen asiaa koskevat uutislinkit ja nettisivut.

 

Jumalan siunausta teille kristillisperinteisen tavan mukaan toivottaen

ja teidän asemaanne ja tehtäväänne kunnioittaen

Rauno Helppi

Omantunnon mukaisen yksilövapauden edustaja

ja käytännönjärkisten

ihmisoikeuksien puolustaja kristillisperinteisillä periaatteilla

HYVIÄ PERINTEISIÄ PERHEARVOJA PUOLUSTAVIA UUTISLINKKEJÄ

 

Englanninkielisiä nettilinkkejä:

 

American Family Association www.afa.net

MassResistance www.massresistance.org

Canadian Family Action Coalition (CFAC) www.familyaction.ca

Onenewsnow www.onenewsnow.com

 

www.massresistance.org/docs/marriage/effects_of_ssm_2012/index.html

 

http://www.alliancedefendingfreedom.org

www.lifesitenews.com

http://shoebat.com/2014/04/02/homosexuals-throw-human-excrement-christians-wipe-anuses-pages-bible

http://www.intoleranceagainstchristians.eu/case/aggressive-left-wing-activists-interrupt-demonstration-of-parents-in-stuttgart.html

TV7 video suomenkielisellä tekstityksellä:

Video "Mitä homoavioliitot tekivät Massachusetissa"

http://www.tv7.fi/vod/player/?program=40301

 

Suomenkielisiä nettilinkkejä:

www.suomijeesukselle.fi

www.tv7.fi

http://www.kotipetripaavola.com/moraalinrappio.html#13

Kansalaisaloite perinteisen avioliiton ylläpitämiseksi:

www.aitoavioliitto.fi