JEESUS KRISTUS ON JUMALAN ANTAMA VASTAUS

JA

RATKAISU AIVAN KAIKKEEN