Tässä Erkki Salon erinomainen sanoma hengellisten asioiden arvioimisesta Raamatun valossa. Klikkaa likkiosoitteisiin ja tutustu siihen!

Miten arvioida hengellisiä asioita Raamatullisesti - e-kirja löytyy osoitteesta:

http://tampere.uusitoivo.fi/wp-content/uploads/sites/7/2016/07/Miten-arvioida-hengellisi%C3%A4-asioita-Raamatullisesti.pdf

Kirjoitus tulee elämään vielä jonkin verran. Kirjoitelmasta saa antaa suoraa palautetta ja kehitysehdotuksiakin kirjoittajalle: erkki.salo@uusitoivo.fi
Lukija, jos koet kirjoituksessa jonkun asian syövän omaa rauhaasi, tai jonkun asian olevan selkeästi vain kirjoittajan mielipide, jätät sen siihen kuuluvaan arvoonsa, eli sivuutat sen... 

Kirjoituksen "mainosteksti" ja kansikuva löytyy osoitteesta:

http://tampere.uusitoivo.fi/hengellinen-arviointi-opintomateriaali/

Tutustu myöskin Rauno Helppin alla oleviin sanomiin uskovien yhtenäisyydestä:

 

Rauno Helppin vetoomus Jeesus uskovien yhtenäisyyden puolesta:

Shalom Herrassa kaikki Jeesus uskovat!

Kirjoitan tämän viestin huolestuneena uskovien yhteyttä repivistä erimielisyyksistä. Tarkoitan tämän lähinnä rukousaiheeksi ja henkilökohtaiseksi tutkisteluaiheeksi Herran edessä.

Mielessäni liikkuvat asiat ovat seuraavanlaisia:

(1) Olemme astuneet Kristuksen ja saatanan välisen taistelun viimeiseen vaiheeseen ja tilanne on kaikkialla erittäin vakava kuten Raamatussa on sanottu. 2. Tim.3:15. Juuda 3-4.

 

(2) Jeesus uskovien yhtenäisyys olisi nyt tärkeämpi kuin koskaan ennen, sillä armeija, joka riitelee keskenään on enemmän tai vähemmän tehoton. Vihollinen on kyllä voitettu ja aseista riisuttu Kristuksessa (Kol.2:15. Heb.2:14-15) mutta pimeys hallitsee jos valo ei loista!

 

(3) Jeesus uskovia kehoitetaan rakentumaan elävinä kivinä pyhäksi temppeliksi Herrassa. (1.Piet.2:5). Rakennus voi olla rakennus vain jos kaikki kivet ovat asetettu kukin niille kuuluvaan järjestykseen muuten kysymyksessä ei ole järjestyksessä oleva rakennus, vaan kivikasa! Tämä nykyinen epäjärjestyksessä oleva kivikasa, ei juuri vetoa uskosta osattomiin, eikä sillä ole tarpeellista tehoa vaikuttamaan kansakuntaa hyödyttävästi.

 

On todella aika pyhittyä Jumalalle, rukoilla niinkuin ei koskaan ennen ja lopettaa kaikki keskinäiset riitaisuudet, jotta maailma uskoisi! Joh.17:20-23

 

Uskovien mielipiteitä kuunnellesani

olen tullut seuraavanlaisiin johtopäätöksiin:

 

(1) On laajamittainen tietämättömyys siitä mistä tunnistaa aidon Jumalan lapsen selvillä Jumalan Sanan ilmoittamilla perusteilla.

 

(2) On laajamittainen tietämättömyys siitä mistä tunnistaa aidon Jumalan Hengen toiminnan selvillä Jumalan Sanan ilmoittamilla perusteilla.

 

(3) On laajamittainen tietämättömyys siitä mistä tunnistaa oikean herätyksen selvillä Jumalan Sanan ilmoittamilla perusteilla ja herätyshistoriallisten esimerkkien valossa.

 

(4) On laajamittainen tietämättömyys erottaa toisistaan pelastuksen esteeksi muodostuvat 'vakavat harhat' harhoista, joilla ei ole suoranaista vaikutusta, välttämättöminä ehtoina, pelastukseen.

 

Ymmärrän, ettei Jumalan Sana opeta yhteyttä Sanan vastaisilla perusteilla.Epäpyhistä liittoutumista Jumalan Sana varoittaa vakavasti. "Armoa ei saa vääristellä irstaudeksi!" Juuda 3-4 sillä pimeydellä ja valkeudella ei ole mitään yhteyttä keskenään ! 2. Kor.6:14-18. Ilm.18:15.

 

Ymmärrän myöskin, että Jumalan Sana velvoittaa meitä ojentamaan harhaan menneitä, kunhan se vain tapahtuu Sanan neuvomilla periaatteilla.

Harhaan menneitä on monenlaisia. On esimerkiksi tuhlaajapojan kaltaisia sikojen lätäköllä olevia ja on vanhemman veljen kaltaisia ansiollisessa mielessä työskenteleviä! Luuk.15:11-32

 

Raamattu sanoo myös eräänä viimeisen ajan merkkinä, että "paha palvelija rupeaa lyömään kanssapalvelijoitaan." Matt.24:48-49.

 

Ja sitten keskinäisen yhteyden neuvona: " Jos sinä keskuudestasi poistat ikeen, sormella osoittelun ja vääryyden puhumisen." Jes.58:9

 

Jumalaa inhoittava asia on "riidan rakentaja veljesten kesken" San.6:19

Autuaaksi ja Jumalan lapsiksi julistetaan 'rauhantekijät'! Matt.5:9

 

Jumalan Sana sanoo: "Katso, kuinka hyvää ja suloista on, että veljekset sovussa asuvat! Se on niinkuin kallis öljy pään päällä, jota tiukkuu partaan Aaronin partaan, jota tiukkuu hänen viittansa liepeille. Se on niinkuin Hermonin kaste, joka tiukkuu Siionin vuorille. Sillä sinne on Herra säätänyt siunauksen, elämän, ikuisiksi ajoiksi." Ps.133:13

 

Olen ollut useilla alueilla eri maissa ja nähnyt, että kun Jumalan Henki alkaa liikkua, niin kansa jakautuu kolmeen eri ryhmään:

(1) Niihin, jotka ottavat sen ilolla vastaan;

(2) Niihin, jotka näkevät sen vääräksi ja vastustavat varoittaen toisia siitä;

(3) Niihin, jotka ovat hämmentyneitä, eivätkä tiedä mitä ajatella.

 

Kenenkään ei tarvitse olla epätietoinen! Raamattu antaa aivan selvät neuvot aivan kaikkeen, kunhan se luetaan Kristuskeskeisesti Golgatan ristiltä virtaavassa valossa. Joh.14:6. Joh.5:39-40. Ilm.5:1-14. Heb.9:15-22.

Joh.16:14. Sen perusteella voidaan helposti tunnistaa: Kuka on aito Jumalan lapsi, mikä on aito Jumalan Henki ja miltä näyttää aito herätys!

 

Tätä viestiä voit jakaa eteenpäin niin paljon kuin haluat, jos koet sen mieleväksi Herrassa. Jumalan siunausta teille kaikille toivottaen!

Jeesus terveisin

Rauno Helppi

MISTÄ TUNNISTAT AIDON JUMALAN LAPSEN

JA

MISTÄ AIDON PYHÄN HENGEN TOIMINNAN

Raamattu ja yksin Raamattu on ainoa arvovaltainen kaiken muun määrittelijä. Terveitten Raamatun selitysperiaatteiden valossa on sangen helppo nähdä: (1) kuka on todellinen, uudestisyntynyt Jumalan lapsi ja (2) miltä näyttää aidon Pyhän Hengen toiminta.

Väärinarviointi tulee heti mukaan kuvioihin:

(1) Jos ei tajuta mikä ero on vakavan harhan ja ei vakavan harhan välillä.

(2) Jos ei oteta huomioon eroa pelastukselle, ehdollisella tavalla välttämättömien ja pelastukselle ei välttämättömien välillä.

(3)  Jos ei tajuta, että kaikissa Jumalan lapsissa tämä Jeesus aarre on saviastioissa (2.Kor.4:7) eli kaikissa on astian makua.

Kaikissa Jeesus usko ilmenee kunkin luonnetyyppi ominaisuuksien sävyttämänä. Kaikissa ilmenee Jeesus usko eri kulttuureissa ja eri seurakuntayhteyksissä opittujen käytäntöjen mukaisesti.

Kaikissa todellisissakin Jumalan lapsissa on aidon Pyhän Hengen toiminnan oheen sävytettynä omalaatuisia sielullisia- ja tyylivaikutteisia piirteitä. Nyt sitten, jos ei selvän Raamatun ilmoituksen perusteella tajuta milloin sielullis & hengellinen sekasotku on niin vaarallinen, että se tekee asianomaisesta todella 'leirin' ulkopuolelle kuuluvan, niin silloin arviointiperuste aidon Jumalan lapsen ja aidon Pyhän Hengen toiminnan tunnistamiseen puuttuu kokonaan.

Jos Raamattu tulkitaan Jeesus Kristus kaikkea hallitsevassa valossa ja Hänen veriuhrinsa keskeisillä periaatteilla, niin kaikki mahdollisuudet väärinarviointiin poistuu kuvioista.

Koko Raamattu tulee tulkita Golgatan ristiltä virtaavassa valossa! Se on 'verellä vihmottu Kirja'! Sanoma Kaikkiriittävästä Jeesuksen veriuhrista on sen keskeisin, kaikkea hallitseva, kaikkea läpivärjäävä päätekijä!

Kaikki perustotuus, aivan kaikkeen löytyy aina Golgatalta. Vain Jeesuksen Kristuksen persoonailmestyksen ja Hänen veriuhrinsa valossa voidaan Pyhä Kirja ymmärtää Jumalan tahdon mukaisella tavalla.

Vanhan Testamenttikin on erittäin eksyttävä kirja ja muuttuu välittömästi uskonnollishenkiseksi harhaksi jos sitä ei tulkita Jeesus Kristus persoona valossa! Joh.5:39-40. 2.Kor.3:14-16

Se on 'verellä vihmottu kirja' alusta loppuun asti ja sen tarkoituksena on johdattaa lukija pelastusvarmuuteen Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä! Heb.9:15-22. Pelastukseen - yksin Jeesuksessa Kristuksessa! Pelastukseen - yksin ja ainoastaan Jeesuksen Kristuksen veristen ansioiden perusteella! Pelastukseen - yksin ja ainoastaan Jeesuksen verisestä armosta ja ainoastaan uskon kautta Häneen! Täydelliseen pelastusvarmuuteen Kristuksessa kuten ryöväri ristillä (Luuk.23:32-46) kuten tuhlaajapoika Isän kotiin palanneena (Luuk.15:11-24). Pimeydestä valoon kääntyneinä, saatanan vallasta Jumalan hallintaan suostuneina ja uskossa Jeesukseen armahduksen vastaanottaneina ja siten Hänelle erottautuneina! Apt.26:18. 1.Kor.1:2. 2.Kor.11:2. 2.Kor.6:14-18. 1933/38 käännöksistä. Ps.4:4 RK käännös

 Kaikki tarvittava totuuden tietous löytyy aina Jeesuksen Kristuksen persoonasta ja Hänen veriuhristaan sellaisena kuin se on ilmoitettu neljässä evankeliumissa ja Pyhän Hengen toiminnassa Apostolien teoissa.

Koko Raamattu tulee tulkita Golgatan ristiltä virtaavassa valossa. Sitä on mahdoton ymmärtää Jumalan tahdon mukaisella tavalla muuten. Vain Jeesus Kristus saattoi sanoa: "Minä olen tie, totuus ja elämä, ei kukaan tule Isän luo muutoin kuin Minun kauttani!" Joh.14:6. Vain Hän on täydellinen totuus ja vain Hänessä me näemme Isä Jumala tahdon täydellisesti ilmoitettuna. Jeesus sanoi: "Joka on nähnyt Minut on nähnyt Isän!" Joh.14:9.

Jeesus terveisin

Rauno Helppi

YKSEYS MONINAISUUDESSA!

YHTEYS OLEELLISISSA ASIOISSA!

VAPAUS EI OLEELLISISSA!

JA RAKKAUS KAIKESSA!

Jeesus terveisin

Rauno Helppi

SUOMEN KANSAN KOHTALON HETKET OVAT KÄSILLÄ

JUMALAN HENKI KUTSUU KAIKKI SAMANMIELISET

YHTEISRINTAMAAN KANSALLISEN TUHON ESTÄMISEKSI!

 JOKAINEN SUOMESSA ASUVA ON VAIKUTETTU NIISTÄ

PÄÄTÖKSISTÄ MITÄ KANSANEDUSTAJAT

EDUSKUNNASSA TEKEVÄT!

KENEN KÄSIIN ANNAT PÄÄTÖKSET OMASTA JA LASTESI

ELÄMÄSTÄ - MYÖS PÄÄTÖKSET LASTEMME SEKSIKASVATUKSESTA?

KAIKKI RIIPPUU NYT SIITÄ KETKÄ SAAVAT VALLAN PÄÄTTÄÄ ASIOISTAMME EDUSKUNNASSA!

 SUOMI JEESUKSELLE - SANASTA TEKOIHIN

VAIN JUMALAN VÄLIINTULO

JA MEIDÄN KAIKKIEN

KRISTILLISPERINTEELLISIIN ELÄMÄNARVOIHIN

PITÄYTYVIEN YHTENÄISYYS

VOI PELASTAA SUOMEN KANSAN TUHOSTA!

--------------------

YHTEISKUNTAELÄMÄ ON JO NYT RAPPEUTUNUT

SIVEELLISESTI AIVAN MIELETTÖMIIN MITTASUHTEISIIN!

SUOMEN KANSA TUHOUTUU ELLEMME YHDISTY

TAISTELUUN SEN PELASTAMISEKSI!

VAARA ON NYT PALJON SUUREMPI KUIN  KOSKAAN

TALVISODAN 1939 - 1940 AIKANA!

JOUKKOTIEDOITUS VÄLINEIDEN KAUTTA TULVIVA SIVEELLINEN SAASTA ON VÄÄRINOHJELMOIMASSA SUOMEN LAPSIA JA NUORIA  JA AIKUSIA NIIN VAIKEISIIN KÄYTÖSHÄIRIÖIHIN, ETTÄ VAIN PYHÄN HENGEN SYNNYTTÄMÄ KANSALLINEN HERÄTYS HÄIKÄILEMÄTTÖMÄLLÄ VOIMALLA HYÖKKÄÄVÄNÄ PYHITYSLIIKKEENÄ VOI KANSAMME PELASTAA TÄYSTUHOLTA!

 NYT ON JEESUS USKOVIEN AINUTLAATUINEN MAHDOLLISUUS TULLUT VÄLITTÄÄ HENGESSÄ

YLIVOIMAINEN JEESUS VOITTO JA

JEESUS VAHVUUS KAIKKIIN AJAN HAASTEISIIN JA

KAIKKIIN ELÄMÄN TILANTEISIIN

NYT ON JUMALAN AIKA TULLUT!

NYT HÄN ASEISTAA USKOVAT TAISTELUUN!

Liity mukaan!

Rauno Helppi ja Ystävät Hengen armoituksissa

 Erkki Jokisalo ja Rauno Helppi TV7 ohjelmasta

Suomi Jeesukselle - Sanasta Tekoihin

Hengen Ystävät työryhmä ja muutkin kuten Henki johdattaa

 YLIVOIMAISEN JEESUS VOITON 5 PÄÄKANAVAA

Jeesus Kristus on Herra ja AINOA valta, jolle antaudumme!

Jeesus Kristus on AINOA nimi, jossa on pelastus!

Jeesuksen veriuhri on AINOA kaikkiriittävä ansiollisuus!

Pyhä Henki on AINOA tehokas, läsnä oleva opettaja!

Raamattu on AINOA arvovaltainen kaiken muun määrittelijä!

Jumalan rakkaus Jeesuksessa Kristuksessa on valloittanut meidät!

Jumalan Henki kutsuu,

jolla on korvat kuulla se kuulkoon ja tulkoon!

Katso ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole koskaan ollut eikä tule olemaan on jo alkanut hitaasti ensin ja sitten yhä lisääntyvällä vauhdilla!

Henki kutsuu: Rukoile, rukoile ja rukoile!

Henki kutsuu: Liittykää yhteen! Liittykää yhteen!

Lopettakaa keskinäiset riidat! Aseistautukaa taisteluun!

Jumala on lähtenyt sotaan - hallelujaaaaa!

Miehitetään hallitus ja eduskunta Danielin kaltaisilla Jumalan miehillä ja naisilla!

Raamatun mukaista vanhurskautta edustavilla

päättäjillä, jotka pitäytyvät rohkeasti ja vakaasti

kristillisperinteellisiin elämänarvoihin!

Katso meidän ohjelmat TV7:sta ja nettilinkeistä

www.suomijeesukselle.fi ja www.sanastatekoihin.fi

ja

http://www.raunohelppi.com/tilaisuuksia/

http://www.raunohelppi.com/?/kirjoituksia/

Hengen Ystävät - Jeesus Kansa!

 YLIVOIMAINEN JEESUS-VOITTO KAIKKIIN ELÄMÄN TILANTEISIIN

 ”Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton Hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut.” Room. 8:37

"Jos Jumala on meidän puolellamme,

niin kuka voi olla meitä vastaan?" Room.8:31

YLIVOIMAINEN JEESUS - VOITTO

AINA JA JOKA PAIKASSA

KAIKILLE JEESUKSEEN TURVAAVILLE !

”Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi Hänen tuntemisensa tuoksun!”

2. Kor. 2:14

YLIVOIMAINEN KAIKKEEN PÄTEVÄ

KAIKKEEN RIITTÄVÄ, KAIKEN VOITTAVA

KAIKEN TÄYDELLISESTI HOITAVA

KAIKEN TÄYDELLISESTI JÄRJESTELEVÄ

KAIKEN TÄYDELLISESTI YLIVALVOVA

KAIKEN TÄYDELLISESTI HALLITSEVA

KAIKKI USKOVAT TÄYDELLISESTI TURVAAVA

JEESUS - VAHVUUS, JEESUS - VIISAUS,

JEESUS - TERVEYS, JEESUS - ELÄMÄ HENGESSÄ

Jeesus, Sun Läsnäolossas mun sydän 'pulputtaa',

ei vertaistas oo, ei vertaista oo!

Ja sydän syttyy lauluun riemukiitokseen,

ei vertaistas oo, ei vertaistas oo!

JUMALA EI OLE TYYTYVÄINEN TOIMIMAAN

VAIN MEIDÄN PIENTEN ANOMUSTEMME

RAJOITETUISSA PUITTEISSA

SILLÄ

"Hän tekee enemmän moninverroin enemmän

kuin kaikki mitä me voimme anoa ja ymmärtää,

sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa!"

Ef.3:20

JUMALA EI OLE 'PIHI' !

"Hän (Jumala itse) on sinun aikojesi vakuus, AVUN RUNSAUS, viisaus ja ymmärrys (kaikkeen)"

Jes.33:6

JUMALA EI OLE HALUTON!

HÄN EI OLE HALUTON VASTAAMAAN JA AUTTAMAAN!

ME EMME 'PAINISKELE'  IKÄÄNKUIN

'HALUTTOMAN' JUMALAN KANSSA!

Siirry 'pummaamisen' ja 'ruikkuttamisen' takakujalta

Jeesus vastaanottopaikalle!

Jeesus armahduspaikalle!

Sillä Jumala Sanoo:

"Ennenkuin he huutavat, minä vastaan, heidän vielä puhuessaan minä kuulen!" Jes.65:24

JEESUS KRISTUS ON ASETETTU ARMONISTUIMEKSI

ARMAHDUKSEN PAIKAKSI

USKON KAUTTA HÄNEN VEREENSÄ!

Room.3:23-25. Heb.4:16

Tule Kaikkien ehtojen täyttymykseen Kristuksessa!

Hän huusi ristillä! "Se on Täytetty! Joh.19:30

VIIMEINEN VAIHE AIKAKAUSIEN TAISTELUSSA

HYVÄN JA PAHAN VÄLILLÄ ON ALKANUT!

(1)

RAAMATUN ENNUSTAMA JUMALAN VIHAN

JA TUOMION AIKA ON JO ALKANUT!

AHDISTUKSEN AIKA,

JONKA KALTAISTA EI OLE KOSKAAN OLLUT,

EIKÄ KOSKAAN ENÄÄ TULE ON ALKANUT!

Se kohtaa Jumalan kauhulla niitä, jotka hylkäävät

Jeesus - uskon perinteelliset elämän arvot! Room.1:18-32

Se kohtaa erikoisella Jumalan suosiolla, turvalla,

ajan haasteisiin sopivalla valtuudella,

ajan haasteisiin sopivilla armoituksilla,

ajan haasteisiin sopivilla Jeesus-vahvuuksilla niitä,

jotka turvaavat Kristukseen Jeesukseen!

Ilm.11:17-18. Ilm.17:12-14. Ilm.19:6-21

(2)

RAAMATUN ENNUSTAMA 'KARITSAN VAIMON'

JEESUS - USKOVIEN

PUETTAMINEN 'HÄÄPUKUUN' HÄÄJUHLIA VARTEN

ON ALKANUT! HALLELUJAAAAAA!

Ilm.19:6-8. Jes.52:1-2. Ilm.21:9-10.

JUMALAN KUTSU USKOVILLE KUULUUU NYT!

"Mene, kansani (= Jeesus - uskovat! 1.Piet.2:9-10), kammioihisi (= Jeesus - Hengessä rukoukseen! Matt.6:6)

ja sulje ovet jälkeesi, lymyä hetkinen,

KUNNES VIHA

(=vihanaika Dan.12:1. Matt.24:21,29-31)

on ohitse mennyt." Jes.26:20-21

Kommentit

21.07.2020 06:08

Arja K-H

TV7 Muurinaukossa rukousarmeijaan voi liittyä. Suomi on siinä jaettu 12 alueeseen, eli koko Suomi on katettu rukouksella, mutta lisää omistautumista ja palavuutta ainakin minä tarvitsen.

06.06.2020 18:53

Tuulikki Lehtonen

Shalom! Rakkaat ystävät siellä, taistelen teidän kanssanne hengessä ja totuudessa Suomen puolesta ja varsinkin uskovien puolesta. Rukoillaan että Herran pelko vielä koskettaisi uskovia ja suomen kansa