Edesvastuutonta toimintaa Eduskunnassa

Eduskunta äänesti edesvastuuttomasti ajattelematta sen vaikutusta lapsiin ja meihin toisin ajatteleviin!

Kun eduskunta äänesti samaa sukupuolta olevien avioliittojen puolesta, suuri joukko suomalaisia järkyttyi ja kauhistui. Miten tämä on mahdollista? Mitä on tapahtunut perinteisten perhearvojen kunnioitukselle? Mitä on tapahtunut Jumalan Sanan, Raamatun ja kristillisten arvojen kunnioitukselle ja tuntemiselle? 

 

Hyväksyykö vai hylkääkö seuraava eduskunta ns. sukupuolineutraalin avioliittolain? Herääkö kristikansa yhdessä toimimaan, rukouskampanjoimaan ja äänestämään eduskuntaan Jumalan mielen mukaiset ehdokkaat, jotka ovat valmiita kumoamaan em. Raamatun vastaisen lainsäädäntöhankkeen ja tarttumaan moniin muihinkin tärkeisiin kysymyksiin. 

 

Tervetuloa seuraamaan uutta tv-sarjaa "Suomi Jeesukselle - Sanasta tekoihin", joka on apuväline niin eduskuntavaaliehdokkaille kuin äänestäjillekin. Opetussarjan tarkoitus on opettaa kristillisyyden perusperiaatteita Raamatun auktoriteetistä tinkimättä. Lisäksi autetaan ymmärtämään mitä sellaisen ihmisen, joka haluaa rakastaa Herraa kaikesta sydämestään, tulisi ajatella monista kysymyksistä, joita tullaan kysymään myös kaikilta eduskuntavaaliehdokkailta. 

 

Jos rukoilemme sydämestämme, emme ainoastaan huulillamme "Isä meidän... tapahtukoon Sinun tahtosi myös maan päällä", silloin siitä on seurauksia kaikille elämän osa-alueillemme - myös äänestämiseen. Vaaleissa ei ole kysymys suku-uskollisuudesta, ystäväuskollisuudesta, puolue-uskollisuudesta, vaan Jumalauskollisuudesta. Tule mukaan muuttamaan Suomea toimimalla, rukouskampanjoimalla ja äänestämällä rakkaudesta Jeesukseen!

 

www.suomijeesukselle.fi

www.sanastatekoihin.fi